Volleybalclub BEVO Roeselare VZW

BE0434.147.056    RPR Gent, afdeling Kortrijk

stamnummer W-0818

Kernbestuur

Voorzitter:                 Geert Sintobin

Ondervoorzitter:       Kristien Desimpelaere

Secretaris:                  Koen Surmont

Penningmeester:         Ellen Jodts

Maatschappelijke zetel:

Hooistraat 1A, 8800 Roeselare

Contactgegevens

Bevo Beobank Roeselare - Beversesteenweg 210A - 8800 Roeselare

ksurmont@telenet.be

www.bevoroeselare.be