Dit ethisch charter vormt ook bijlage 1 bij 'missie, visie en waarden'

Algemene gedragsregels geldend voor IEDEREEN

 1. Volleybal moet een feest zijn. Laat sportiviteit en fairplay steeds primeren.
 2. Respecteer zowel alle eigen speelsters als de speelsters van de tegenstander, de regels van het volleybal en de beslissingen van de scheidsrechter(s).
 3. Zorg samen met uw team voor een faire ploegsport.
 4. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren .
 5. Respecteer het werk van al diegenen die er voor zorgen dat BEVO als club kan functioneren (bestuursleden, trainers, ploegbegeleiders, sponsors, scheidsrechters, …).
 6. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
 7. Wees voorzichtig met communicatie via sociale media, en respecteer ieders privacy.
 8. Maak nooit foto’s of filmpjes in de kleedkamers.
 9. Volg en gebruik actief de door de club aangeboden communicatiekanalen, waaronder Twizzit.

 

Specifieke gedragsregels voor SPEELSTERS

 1. Wees geëngageerd. Zorg voor een maximale aanwezigheid op trainingen en matchen, en op andere activiteiten van de club.
 2. Straal op elke training en match inzet en enthousiasme uit. Laat je niet door andere zaken afleiden (GSM uit, …).
 3. Groet uw tegenstander voor en na de match. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 4. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 5. Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag. Moedig sportief of positief gedrag aan bij je medespeelsters.
 6. Opgeruimd staat netjes. Ruim telkenmale na een training of wedstrijd het terrein en de kleedkamer op.
 7. Wees stipt. Dit is een vorm van respect t.o.v. teamgenoten en trainer. Verwittig een afwezigheid op tijd, en zorg dat je bij trainingen en wedstrijden minstens vijf minuten voor het afgesproken uur in kledij op het veld aanwezig bent. Volg hierbij de afspraken die door jouw trainer worden meegedeeld.
 8. Gedraag je ook buiten het volleybal sportief en gedisciplineerd.
 9. Draag zorg voor jouw eigen materiaal en dat van de club. Laat geen waardevolle voorwerpen onbewaakt achter in de kleedkamer. Verzamel deze in een sportzak die je steeds in het oog kan houden. Bezorg op het einde van het seizoen de jouw ter beschikking gestelde uitrusting proper terug aan de ploegverantwoordelijke (truitje, training, …).

 

Specifieke gedragsregels voor OUDERS/FAMILIE

 1. Laat het spelplezier primeren op de prestaties
 2. Moedig uw dochter steeds aan, ook al heeft ze een kans gemist of de wedstrijd verloren, of wordt ze niet opgesteld.
 3. Applaudisseer voor goed spel van beide teams. Moedig positieve reacties aan, en keur negatief gedrag af.
 4. Wees immer positief, en steun trainers en bestuur. Probeer hun beslissingen te aanvaarden en zelfs te verdedigen, ook naar uw dochter toe.
 5. Voor de verplaatsingen zijn er – zeker bij de jeugd – bereidwillige ouders nodig. Draag uw steentje bij, en maak hierover duidelijke afspraken binnen de ploeg.
 6. In geval van problemen : bespreek probleemsituaties nooit in het openbaar, maar op een discrete manier. Blijf niet zitten met een of andere irritatie of punt van onvrede, maar discussieer nooit onmiddellijk na een training of een match. Laat boosheid of ontgoocheling wegebben, en bespreek de situatie een paar dagen later. Doe dit niet tijdens training-en, maar wel er na.

 

Specifieke gedragsregels voor TRAINERS

 1. Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft.
 2. Dwing respect af, via een kwaliteitsvolle en geëngageerde aanpak van trainingen en matchen. Volg daarbij de Missie, visie, waarden en technische lijn van de club.
 3. Plaats het belang van de volleybalsport steeds in zijn juiste context. Heb aandacht voor eventuele persoonlijke problemen buiten het volleybal.
 4. Leer uw speelsters de spelregels en de gedragsregels van BEVO na te leven.
 5. Geef uw speelsters speelgelegenheid i.f.v. de visie van BEVO, hun individuele inzet en het ploegbelang. Ook elementen zoals aan- en afwezigheden op training en luisterbereidheid moeten sowieso een rol spelen bij uw ploegopstelling.
 6. Communiceer zeker bij de jeugd voldoende met uw speelsters over uw beslissingen.
 7. Moedig uw speelsters steeds aan, ook al maken zij fouten of verliezen ze een wedstrijd.
 8. Heb respect voor de prestaties van de tegenstander.