Deze meldingsprocedure vormt bijlage 2 bij 'missie, visie en waarden'.

Waarom deze meldingsprocedure ?

BEVO hecht veel belang aan correcte omgangsvormen binnen de club, die verwoord werden in een ethisch charter. Dat gaat voornamelijk over verwachte basisgedragingen zoals een correcte communicatie, engagement, respect, sportiviteit, … . Overtredingen hierop kunnen vrijwel altijd worden geremedieerd via de normale (sportieve) meldingskanalen : trainer, ploegbegeleider, jeugd- of seniorencoördinator, bestuur. Het valt echter niet uit te sluiten dat BEVO-leden op een bepaald moment ook geconfronteerd worden met zwaarder wegend ongewenst en grensoverschrijdend gedrag waarvoor die normale kanalen niet volstaan. Om ook dat correct aan te pakken werd binnen BEVO de voorliggende procedure uitgewerkt.