Bevo Beobank Roeselare en alle leden van de Vlaamse Volleybalbond zijn aangesloten via Ethias


Bij een sportongeval:


1. Vul deze ongevalsaangifte in. 


a. Luik 1 ‘Identiteit van de verzekeringnemer’ wordt door het secretariaat van Bevo Beobank Roeselare vervolledigd.


b. Laat het geneeskundig getuigschrift zorgvuldig invullen door de behandelende arts of geneesheer. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het sportongeval NIET aanvaard.


2. Bezorg de volledige ongevalsaangifte aan het secretariaat van Bevo Beobank Roeselare:

t.a.v. Geert Seurinck, secretaris Bevo Beobank Roeselare
Krekelmotestraat 16
8870 Izegem
secretaris@bevoroeselare.be 


3. Vanuit Ethias wordt vervolgens een dossiernummer bezorgd waarna diverse medische attesten kunnen doorgestuurd worden (nadat kosten en facturen zelf betaald werden en het remgeld via mutualiteit werd terugbetaald)