Brief en info over inschrijven en lidgelden seizoen 2020-2021.

 

Wens je effectief in te schrijven? Dat kan via dit invulformulier. 

Daarna word je verder gecontacteerd.