Wat zien we als onze bestaansreden?

BEVO wil meisjes uit de regio Roeselare in groepsverband sportief opleiden tot volwaardige volleybalspeelsters, met de nodige aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de sociale basisvaardigheden bij jongeren.

BEVO biedt, via de seniorenploegen, de opgeleide meisjes de nodige kansen om de volleybalsport op een zo hoogstaand mogelijk niveau uit te oefenen.

Hoe willen wij dat bereiken?

We willen zoveel mogelijk meisjes die zich bij BEVO aanmelden train- en speelgelegenheid geven tot de leeftijdscategorie van de U17. Tot die leeftijd proberen we sportieve prestaties te verzoenen met onze maatschappelijke rol. We doen dat door zoveel ploegen als nodig en mogelijk te vormen met meisjes van een gelijkaardig niveau of gelijke leeftijd, die in functie van de mogelijkheden van de groep provinciaal of regionaal aantreden.

Welke houding verwachten we van iedereen?

  • BEVO werkt met een ethisch charter, opgenomen in bijlage 1 (zie verder op de site). Dit charter geldt bij de volledige werking van de club, en in het bijzonder in elke sporthal op en rond elk volleybalveld. Het is bestemd voor allen, die op een of andere manier betrokken zijn bij de club.
  • BEVO werkte tevens een meldingsprocedure uit voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, opgenomen in bijlage 2. (zie verder op de site)
  • Door hun aansluiting bij BEVO aanvaarden alle leden de in het charter opgenomen regels. Leden, die zelf of via hun aanverwanten deze regels op een of andere manier niet accepteren of dit door hun gedrag rechtstreeks of onrechtstreeks laten blijken, kunnen door het bestuur van BEVO geschrapt worden van de ledenlijst.
  • Dit algemene charter kan door de trainers verder worden uitgewerkt via concrete afspraken.
Sponsors

© 2020, website powered by Twizzit.com