Welke houding verwachten we van iedereen?

  • BEVO werkt met een ethisch charter, opgenomen in bijlage 1 (zie verder op de site). Dit charter geldt bij de volledige werking van de club, en in het bijzonder in elke sporthal op en rond elk volleybalveld. Het is bestemd voor allen, die op een of andere manier betrokken zijn bij de club.
  • BEVO werkte tevens een meldingsprocedure uit voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, opgenomen in bijlage 2. (zie verder op de site)
  • Door hun aansluiting bij BEVO aanvaarden alle leden de in het charter opgenomen regels. Leden, die zelf of via hun aanverwanten deze regels op een of andere manier niet accepteren of dit door hun gedrag rechtstreeks of onrechtstreeks laten blijken, kunnen door het bestuur van BEVO geschrapt worden van de ledenlijst.
  • Dit algemene charter kan door de trainers verder worden uitgewerkt via concrete afspraken.